Έδεσσα .... ο χάρτης της πόλης

1-Καταρράκτες 2-Μουσείο Νερού, Μύλοι

3-Μουσείο Νερού, Κανναβουργείο

4-Αρχαία Έδεσσα
6-Βυζ.Ναός, Κοίμηση της Θεοτόκου 9-Λαογραφικό Μουσείο
[Χάρτες της Έδεσσας & της περιοχής]
Πληροφορίες