Τουρσιά

1/1
book1.JPG (948262 bytes)
Σπαράγγια Αγγουράκια Καυτερές (Τσούσκες) .
500γρ . . 450γρ 700γρ 1000γρ . 700γρ . . . .
2,93 € . . 1,32 € 1,61 € 1,91 € . 2,52 € . . . .