Κεράσια Μπακιρτσέϊκα Έδεσσας

1/1
Συσκευασία - Ολοκληρ.Διαχείρισης Συσκευασία - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ    
       
 Μικρή-5kg Μεγάλη-10kg  Μικρή-5kg Μεγάλη-10kg        
 20,00 €  40,00 € 25,00 € 50,00 €        
Τα Κεράσια συνοδεύονται με τον αριθμό πιστοποίησης του παραγωγού και την κατάλληλη σήμανση
< Επιλέξτε το προϊόν και την συσκευασία που θέλετε ακριβώς απο κάτω >