Τραγανά Έδεσσας

1/1 
Συσκευασία - Ολοκληρ.Διαχείριση Συσκευασία ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ    
       
 Μικρή-5kg+ Μεγάλη-10 kg+  Μικρή-5kg+ Μεγάλη-10kg+        
 20,00 €  40,00 € 25,00 € 50,00 €        
Τα Κεράσια συνοδεύονται με τον αριθμό πιστοποίησης του παραγωγού και την κατάλληλη σήμανση
< Επιλέξτε το προϊόν και την συσκευασία που θέλετε ακριβώς από κάτω >