Καλεντάρι
Αγίου Αθανασίου
Έδεσσας
Ανθοφορία του Κερασιού    
Απρίλιος 10-20,
Έναρξη Συγκομιδής Κερασιού    
15 Μαΐου,
Λήξη Συγκομιδής Κερασιού
30 Ιουλίου,
Πανηγύρι του Χωριού
Αναλήψεως
21 Μαΐου,
Εκδήλωση για τα Χριστούγεννα:
Φωτιές
23 Δεκεμβρίου,
31 Δεκεμβρίου,