Ευρωπαϊκά Πρόγραμματα

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας"

Πρόγραμμα RAPHAEL (ΡΑΦΑΕΛ)
Ευρώπη & Βιομηχανικά Μουσεία

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα Raphael (ΡΑΦΑΕΛ) ασχολείται συγκεκριμένα : Με την αξιοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς ενώ ενθαρρύνει την διεθνική συνεργασία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα διατήρησής της. Επιπλέον προωθεί τον εμπλουτισμό γνώσεων και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στα παραπάνω ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το παραπάνω διεθνικό πρόγραμμα Raphael θα συγχρηματοδοτήσει : · Το υπο διαμόρφωση Ανοιχτό Μουσείο Νερού στην Εδεσσα (ΕΛΛΑΔΑ) · Το οικολογικό Μουσείο FOURMIES-TRELON (ΓΑΛΛΙΑ) · Το μουσείο Σιδήρου LENBUR LEGAZPIA(ΙΣΠΑΝΙΑ) · Το μουσείο πόλης LA LOUVIERE (ΒΕΛΓΙΟ) · Το Βιομηχανικό Μουσείο στο Lower DEBA (ΙΣΠΑΝΙΑ). Το πρόγραμμα είναι διευρωπαϊκό και γλώσσα επίσημη η αγγλική.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πρώτες ενέργειες για την δρομολόγηση του νέου εστο οποίο μετέχει η Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας" -τμήμα ευρωπαϊκά προγράμματα με θέμα : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ της ΕΥΡΩΠΗΣ. Ηδη έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις στα μουσεία της ΙΣΠΑΝΙΑΣ-ΓΑΛΛΙΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ενώ τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στην ΕΛΛΑΔΑ ( ΕΔΕΣΣΑ - Υπαίθριο Μουσείο Νερού ). Τον Σεπτέμβριο του 1999 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στην πόλη Legazpia (Χώρα των Βάσκων) και τον Νοέμβριο 1999 το πρόγραμμα έκλεισε  με την συνάντηση στο Βέλγιο (La Louviere), και παρουσίαση του προγράμματος στην DG-X στις Βρυξέλλες.

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κυρίως πρόκειται για συναντήσεις (meetings) για ανταλλαγή τεχνογνωσίας (τρόπος λειτουργίας, οργανογράμματα κινήσεως επισκεπτών, φορείς χρηματοδότησης, παράλληλες εκδηλώσεις κλπ) κλπ), ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών (επίδραση της λειτουργίας των μουσείων σε δείκτες ανάπτυξης των περιοχών που είναι εγκατεστημένα τουριστική διάσταση - παιδαγωγική διάσταση κλπ).  Σύντομα θα δοθεί πλήρης λειτουργικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση του προγράμματος από την Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας" -τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως προς την λειτουργία του Μουσείου Νερού το οποίο κατασκευάζει στην περιοχή των Μύλων ο Δήμος Εδεσσας.

Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί  η πρόταση λειτουργίας του Υπαίθριου Μουσείου Νερού όπως παράγεται απο την εμπειρία λειτουργίας παρόμοιων μουσείων αλλά και την ειδική θέση της Εδεσσας απέναντι στο δίπτυχο πολιτισμός-τουρισμός.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

6.000.000 LP / ΙΣ 50% 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ζαρκάδα Χριστίνα - Αρχιτέκτων 4ηΕΝΜ / Κυριακού Ευάγγελος Οικονομολόγος ΔΕΚΕ vanki@waternet.gr / ΜΕΝΤΩΡ
Δράσεις - Δομές - Λειτουργίες
Πρόγραμμα RAPHAEL .... ανταλλαγή τεχνογνωσίας για βιομηχανικά μουσεία Υπαίθριο Μουσείο Νερού) Λειτουργία Μύλων
ΔΕΚΕ ..... ανάπτυξη προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
ΚΕΚ Ηριδανός .... σχεδιασμός προγράμματος ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μουσείου Εφαρμογή στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
ΚΕΚ Ηριδανός .... σχεδιασμός προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων λειτουργίας Μουσείου Εφαρμογή στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού

www.edessacity.gr