Ευρωπαϊκά Πρόγραμματα

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας"

Πρόγραμμα Leader II - Α
Τουριστική προβολή της Εδεσσας και της ευρύτερης περιοχής
Προώθηση προβολή αγροτουρισμού

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το αντικείμενο της παραπάνω δράσης αναλύεται ως εξής :

Παραγωγή έντυπου υλικού. Εκδοση τουριστικών φυλλαδίων οδηγών καρτών αφισών μέσα από τα οποία θα προβάλλεται η τουριστική υποδομή και η τουριστική δραστηριότητα της περιοχής

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις. Πρόκειται για συμμετοχή της επιχείρησης σε τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού (Φιλοξένια, Τουριστικό Πανόραμα) όπου οργανωμένα θα προβάλλεται ο τουρισμός στην Εδεσσα και την ευρύτερη περιοχή

Παραγωγή Ηλεκτρονικού υλικού προβολής. Πρόκειται για χρήση Multimedia εφαρμογών για δημιουργία και προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής

Σήμανση τουριστικών διαδρομών. Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης τουριστικών κατευθύνσεων για την εξυπηρέτηση των τουριστών της Εδεσσας και της περιοχής

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα υλοποιείται απο την Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας" -τμήμα Τουρισμού

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

· Διαφοροποίηση της τουριστικής ζήτησης · Διεύρυνση της τουριστικής αγοράς για την περιοχή · Αύξηση τουριστικής κίνησης και διανυκτερεύσεων με προβολή διευκολύνσεων · Επιμήκυνση της διαμονής των επισκεπτών · Κατάκτηση σύγχρονων μορφών επικοινωνίας και πληροφόρησης · Κατοχύρωση της πόλης και της περιοχής στον τουριστικό χάρτη της χώρας αλλά ως πιθανός προορισμός για χώρες του εξωτερικού · Αύξηση των θέσεων εργασίας στις τουριστικές υπηρεσίες · Θετική επίδραση στον δείκτη ανεργίας της περιοχής · Αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής · Προστιθέμενη αξία στις επενδύσεις του τουριστικού τομέα της περιοχής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

10.000.000 Δρχ / ΙΣ 40%

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας" - Τακατζόγλου Κων/νος Οικονομολόγος Δντης ΔΕΚΕ- Κυριακού Ευάγγελος Οικονομολόγος Αναλυτής Συστημάτων vanki@waternet.gr
Δράσεις - Δομές - Λειτουργίες
Οργάνωση λειτουργία Τουριστικού Περιπτέρου Ενίσχυση Περιπτέρου με έντυπα - προϊόντα - πινακίδες Οργάνωση μόνιμης διακίνησης τουριστικής πληροφορίας
Συμμετοχή σε εκθέσεις Ανάπτυξη ιστοσελίδων για την Εδεσσα και την Ορεινή Πέλλα Αλληλεπιδραστική Πληροφόρηση

www.edessacity.gr