Ευρωπαϊκά Πρόγραμματα

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας"

Πρόγραμμα Leader II - Β
Τουριστική προβολή της Εδεσσας και της ευρύτερης περιοχής με χρήση πληροφορικής
Προώθηση προβολή αγροτουρισμού

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το αντικείμενο της παραπάνω δράσης αναλύεται ως εξής : · Κατασκευή και εγκατάσταση πολυγλωσσικών ιστοσελίδων στο INTERNET (hosting server www.edessacity.gr) όπου θα προβάλλονται οι πόλοι τουρισμού, η δικτύωσή τους και αναλυτικές τουριστικές υπηρεσίες · Κατασκευή δυναμικής βάσης δεδομένων προβολής υπηρεσιών και διευκολύνσεων δυνητικών επισκεπτών της περιοχής με πρόσβαση και από το INTERNET · Κατασκευή Video Clip εξ' ολοκλήρου από Η/Υ για τις δυνατότητες της περιοχής μέσα από την δικτύωση των προαναφερθέντων πόλων τουρισμού · Κατασκευή INFOKIOSKS για δυναμική, κατευθυνόμενη και αλληλεπιδραστική πληροφόρηση των επισκεπτών της περιοχής και των δικτυωμένων πόλων τουρισμού αυτής.

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα υλοποιείται απο την Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας" -τμήμα Μηχανοργάνωσης

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Το πρόγραμμα βρίσκεται στην φάση υλοποίησης

1. Έχει πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς και έρευνα πλατφόρμας ανάπτυξης του απαιτούμενου λογισμικού

2. Έχει αναπτυχθεί η βασική πλατφόρμα των ιστοσελίδων της Έδεσσας και της ευρύτερης περιοχής στο www.edessacity.gr

3.Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται επιτυχώς μετά τις 30/4/2001

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

· Διαφοροποίηση της τουριστικής ζήτησης · Διεύρυνση της τουριστικής αγοράς για την περιοχή · Αύξηση τουριστικής κίνησης και διανυκτερεύσεων με προβολή διευκολύνσεων · Επιμήκυνση της διαμονής των επισκεπτών · Κατάκτηση σύγχρονων μορφών επικοινωνίας και πληροφόρησης · Κατοχύρωση της πόλης και της περιοχής στον τουριστικό χάρτη της χώρας αλλά ως πιθανός προορισμός για χώρες του εξωτερικού · Αύξηση των θέσεων εργασίας στις τουριστικές υπηρεσίες · Θετική επίδραση στον δείκτη ανεργίας της περιοχής · Αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής · Προστιθέμενη αξία στις επενδύσεις του τουριστικού τομέα της περιοχής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.650.000 Δρχ / ΙΣ 40%

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Έδεσσας" - Κυριακού Ευάγγελος Οικονομολόγος Αναλυτής Συστημάτων vanki@waternet.gr
Δράσεις - Δομές - Λειτουργίες
Τουριστικό Γραφείο Πληροφοριών Ανάπτυξη ιστοσελίδων για την Έδεσσα και την Ορεινή Πέλλα Αλληλεπιδραστική Πληροφόρηση
Τουριστικό Γραφείο Πληροφοριών Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος Infokiosk Αλληλεπιδραστική Πληροφόρηση

www.edessacity.gr