Ευρωπαϊκά Πρόγραμματα

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας"

Πρόγραμμα Leader II - C
Τουριστική προβολή της Εδεσσας και της ευρύτερης περιοχής - Δίκτυο ηλεκτρονικής προβολής με INFOKIOSKS
Προώθηση προβολή αγροτουριστικών μονάδων και προϊόντων

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Σχεδιασμός & Κατασκευή ηλεκτρονικού δικτύου INFOKIOSKS για δυναμική, κατευθυνόμενη και αλληλεπιδραστική πληροφόρηση των επισκεπτών της Περιοχής και ταυτόχρονη ενημέρωσή τους για τουριστικές υπηρεσίες, διευκολύνσεις, τουριστικά πακέτα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού δραστηριότητες, αγροτουριστικά προϊόντα και εν γένει προώθηση και προβολή του αγροτουρισμού και των αγροτουριστικών μονάδων. 2. Σχεδιασμός & Κατασκευή Σταθμού υποστήριξης (server) δικτύου INFOKIOSKS 3. Κατασκευή multimedia software για δικτυακό περιβάλλον με ημιαυτόματη δυνατότητα ενημερώσεως εξ' αποστάσεως 4. Κατασκευή και εγκατάσταση software (σε όσες αγροτουριστικές μονάδες διαθέτουν Η/Υ) με σκοπό την καθημερινή ενημέρωση βάσης δεδομένων τα στοιχεία των οποίων θα προωθούνται αυτόματα στο Internet (www.edessacity.gr) και ημιαυτόματα στα Infokiosks 5. Ανάπτυξη και κατασκευή πολυγλωσσικών σελίδων πώλησης αγροτουριστικού προϊόντος (πώληση εξ' αποστάσεως υπηρεσιών & προϊόντων μέσω INTERNET) 6. Προώθηση και προβολή ιστοσελίδων αγροτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.(Καταχώρηση σε sites, Προώθηση σε μηχανές αναζήτησης-search engines, Κατασκευή, εκτύπωση και προώθηση έντυπου υλικού προβολής)

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα υλοποιείται απο την Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας" -τμήμα Μηχανοργάνωσης

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Το πρόγραμμα υλοποιείται

1. Εχει πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς και έρευνα πλατφόρμας ανάπτυξης του απαιτούμενου λογισμικού

2. Εχουν εγκατασταθεί τα πρώτα infokiosks (Καταρράκτες - Πολιτιστικό Κέντρο - Δήμος Εδεσσας)

3. Αναμένεται έως τις 30/6/01 εγκατάσταση άλλων 9 (εννέα) I-kiosks

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Το προτεινόμενο σχέδιο εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια τουριστικής αξιοποίησης της Εδεσσας και της ευρύτερης περιοχής Βασικοί στόχοι του έργου είναι: · Δημιουργία αλληλεπιδραστικού υλικού προβολής του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με συνεχή & διαρκή ενημέρωση · Μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας από τις επενδύσεις σε έργα και δομές τουριστικού προσανατολισμού στην Εδεσσα και την ευρύτερη περιοχή · Δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό προβολής του διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος της περιοχής από όλα τα σημεία του πλανήτη. · Βελτίωση της εικόνας του τουριστικού προϊόντος με σύγχρονα μέσα προβολής. · Ενίσχυση της θέσης της Περιοχής στην ευρύτερη τουριστική αγορά · Αύξηση της τουριστικής κίνησης με βελτίωση υποδομών πληροφορίας · Διαμόρφωση προϋποθέσεων δημιουργίας ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων & πακέτων προτάσεων στην περιοχή αλλά και πώλησή τους εξ' αποστάσεως

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

25.000.000 Δρχ / ΙΣ 40%

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας" - Κυριακού Ευάγγελος Οικονομολόγος Αναλυτής Συστημάτων vanki@waternet.gr
Δράσεις - Δομές - Λειτουργίες
Τουριστικό Γραφείο Πληροφοριών Ανάπτυξη INFOKIOSKS στην Εδεσσα και την Ορεινή Πέλλα Αλληλεπιδραστική Πληροφόρηση

www.edessacity.gr