Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πρόγραμμα Ο.Π.Α.Α.Χ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΒΟΡΑ-ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στον Υδροβιότοπο Αγρα-Βρυτών-Νησίου λειτουργεί στην τοποθεσία «Κύκνοι» το Κέντρο Ενημέρωσης για τον Υδροβιότοπο. Δεδομένου ότι το κέντρο λειτουργεί σε κομβικό σημείο στην Ε86 προς Φλώρινα-Κοζάνη αλλά και ταυτόχρονα προς Βόρα- Λουτράκι η Δημοτική Επιχείρηση «Καταρράκτες Έδεσσας» που έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του έχει σκοπό να επεκτείνει τις δράσεις πληροφόρησης, μέσω του κέντρου, στην περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδας.

Προκειμένου το κέντρο ενημέρωσης να είναι σε θέση να παρέχει πολυδιάστατη πληροφόρηση στην κατεύθυνση ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, της ενδυνάμωσής του, της συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή και την διαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού, δομημένου και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος θα αναληφθούν δράσεις στην κατεύθυνση της ενημέρωσης, των κατοίκων, των επισκεπτών της (τουριστών, επενδυτών) και των δυνητικών εκδρομέων/πελατών για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής με χρήση συμβατικών και νέων τεχνολογιών.

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

H AN.ΠΕ ΑΕ ως Τοπική Ομάδα Δράσης και διασύνδεσης με τα υπόλοιπα προγράμματα ενώ στην εφαρμογή  και υλοποίησή του του η Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας"

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Υλοποιούνται οι επιμέρους δράσεις

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου επιδιώκεται η άρση της απομόνωσης των ορεινών και προβληματικών περιοχών της περιοχής παρέμβασης Βόρα-Βεγορίτιδας. Μέσα από την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της ευαισθητοποίησης των κατοίκων της επιδιώκεται η ανάληψη και ενίσχυση των επιχειρηματικών δράσεων στον τομέα του αγροτουρισμού με παράλληλη προώθηση και προβολή προκειμένου οι επισκέπτες να γνωρίσουν την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Επιδιώκεται τέλος η ολοκληρωμένη προσέγγιση και τεκμηρίωση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών ((Μουσική, Φορεσιά, Προϊόντα, Αξιοθέατα, Ανθρωποι, Επενδυτικές Ευκαιρίες) που είναι σε θέση να αποτελέσουν εφαλτήριο βιώσιμης ανάπτυξης και άμβλυνσης των διάφορων με άλλες αναπτυγμένες περιοχές.

Με τις παραπάνω δράσεις επιδιώκεται •Διαφοροποίηση της τουριστικής ζήτησης •Διεύρυνση της τουριστικής αγοράς για την περιοχή •Αύξηση τουριστικής κίνησης και διανυκτερεύσεων με προβολή διευκολύνσεων •Επιμήκυνση της διαμονής των επισκεπτών •Κατάκτηση σύγχρονων μορφών επικοινωνίας και πληροφόρησης •Κατοχύρωση της της περιοχής στον τουριστικό χάρτη της χώρας αλλά ως πιθανός προορισμός για χώρες του εξωτερικού •Αύξηση των θέσεων εργασίας στις τουριστικές υπηρεσίες •Θετική επίδραση στον δείκτη ανεργίας της περιοχής •Αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής •Προστιθέμενη αξία στις επενδύσεις του τουριστικού τομέα της περιοχής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εκπρόσωποι Φορέων Υλοποίησης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

50.000
Δράσεις - Δομές - Λειτουργίες

Κέντρο Ενημέρωσης (Δικτυακός Τόπος)

Υγρότοπος Αγρα-Βρυττών-Νησίου