Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας"

Πρόγραμμα NOW-Ελπίδα
Γυναικεία Απασχόληση

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα αφορά την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης στο Ν.Πέλλας

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τοπικοί φορείς

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η επίδραση του προγράμματος συνίσταται στην ενεργοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και η προώθηση του στην αγορά εργασίας αλλά και την υποστήριξή του.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

66.000.000 Dr Α Φάση / 76.000.000 Dr Β Φάση

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υπεύθυνοι κατά Φορέα Υλοποίησης
Δράσεις - Δομές - Λειτουργίες
Κέντρο Ελπίδα Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών

www.edessacity.gr