Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πρόγραμμα LIFE - ΦΥΣΗ
Υδροβιότοπος Αγρα-Νησίου-Βρυττών - Υλοποίηση Διαχειριστικών Μέτρων

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα Life υλοποιείται από το Δήμο Έδεσσας σε συνεργασία με την Ν.Α. Πέλλας, την Αναπτυξιακή Πέλλας, το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και την Ενδιαίτημα Ο.Ε. Περιλαμβάνει δράσεις που αναμένεται ότι θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση του υγροτοπικού οικοσυστήματος, στην ανάκαμψη των πληθυσμών των φυτών και ζώων, ιδιαίτερα των σπάνιων πουλιών που ζουν στον υγρότοπο, στην τόνωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως το ψάρεμα και η κτηνοτροφία, στην ενημέρωση -ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών, καθώς και στην ήπια ανάδειξη της περιοχής με τρόπο συμβατό προς τη διατήρηση της τοπικής φυσικής κληρονομιάς.

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται απο τον Δήμο Εδεσσας και την Νομαρχία Πέλλας το Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας την Αναπτυξιακή Εταιρία Ν.Πέλλας, και την εταιρία Ενδιαίτημα ΑΕ.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Υλοποιούνται οι επιμέρους δράσεις

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Βασική επιδίωξη του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επαναφορά της αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και στο φυσικό πλούτο του υγροτόπου. Αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών της περιοχής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εκπρόσωποι Φορέων Υλοποίησης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

843.500 €
Δράσεις - Δομές - Λειτουργίες

Κέντρο Ενημέρωσης (Δικτυακός Τόπος)

Υγρότοπος Αγρα-Βρυττών-Νησίου