Ευρωπαϊκά Πρόγραμματα

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας"

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
Κοινωνική Αλληλεγγύη στην πόλη της Εδεσσας

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα <<Βοήθεια στο σπίτι-Κοινωνική Αλληλεγγύη στην πόλη της Έδεσσας>>είναι ένα Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα <<Υγεία και Πρόνοια 2000-2006>>. Υλοποιείται από τη Δημοτική Επιχείρηση<<Καταρράκτες Έδεσσας>> και προσφέρει από ειδικευμένα άτομα κατ' οίκον υπηρεσίες σε κοινωνικές ομάδες που βιώνουν την αποξένωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως:
  • Μοναχικά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν
  •  Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και οικονομικά αδύναμα και κυρίως 
  • Ηλικιωμένα

Οι υπηρεσίες που παρέχονται επικεντρώνονται:

  • Στις επικοινωνιακές ανάγκες του ωφελούμενου
  •  Στις νοσηλευτικές του ανάγκες 
  • Στην καθαριότητα του χώρου κατοίκησης καθώς και την προετοιμασία του γεύματος του.

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δήμος Έδεσσας - ΔΕΚΕ 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 21 Σεπτεμβρίου του 2004

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι στόχοι του προγράμματος είναι: 

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί:

*   Η συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη του ατόμου

*   Η διατήρηση και προαγωγή της υγείας του

*   Η δημιουργία ενός οικείου περιβάλλοντος περίθαλψης και η αποφυγή ιδρυματικής ζωής

*   Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του

*   Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας του ηλικιωμένου

*   Η συντροφικότητα και ψυχαγωγία

Το ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζει το πρόγραμμα αποτελείται από μια Κοινωνική Λειτουργό, μια Νοσηλεύτρια και Βοηθητικό προσωπικό. 

Η ομάδα εργασίας του προγράμματος "Κοινωνική Υποστήριξη και Αποκατάσταση τώρα" αποτελείται από την Βαρδάρη Κατερίνα (Κοιν.Λειτουργός), Αλιμπάκη Χρυσή (Νοσηλεύτρια), Μελίσση Αλεξάνδρα (Βοηθ.Προσωπικό)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους όλες τις καθημερινές ημέρες και ώρες 08.30-15.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Επιχείρησης, στην Καπετάν Γαρέφη-Περδίκα 1, στο Βαρόσι. 

Τηλέφωνο: 2381023101. vss@edessacity.gr

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 Μέτρο 5.1 <<Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης>> ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75%ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ(EKT) KAI ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 25% ΠΡΑΞΗ:<<ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ>>
 Προϋπολογισμός : 128.012,00 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΕΚΕ / Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Δράσεις - Δομές - Λειτουργίες

www.edessacity.gr