Ευρωπαϊκά Πρόγραμματα

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας"

Πρόγραμμα Αποκατάσταση Τώρα
για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δ.Εδεσσας

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα "Κοινωνική Υποστήριξη και Αποκατάσταση τώρα" εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Υγεία και Πρόνοια 2000-2006" και υλοποιείται από τη Δημοτική επιχείρηση "Καταρράκτες Έδεσσας" στα πλαίσια δράσεων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Έδεσσας. Απευθύνεται σε άτομα που απειλούνται ή ήδη πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό και για κάποιους λόγους συναντούν εμπόδια στη συμμετοχή στους τομείς της κοινωνικής ζωής και ιδιαίτερα στην εργασία.

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δήμος Έδεσσας - ΔΕΚΕ και φορείς της πόλης

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του Μαρτίου του 2003. Οι κοινωνικοί επιστήμονες με την διοικητική υποστήριξη της γραμματέως θα προχωρήσουν στις παρακάτω ενέργειες: § Σε πρώτη φάση θα καταγράψουν τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των παραπάνω κοινωνικά ευπαθών ομάδων. § Θα έρθουν σε επαφή με τους υπάρχοντες φορείς κοινωνικής πολιτικής και υποστήριξης της πόλης μας, όπως τον ΟΑΕΔ, το ΚΕΚ, το ΚΑΠΗ, το κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών "Όραμα", το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τον "Ορίζοντα", το "Περίτεχνο" Εργαστήρι, το ΚΔΑΠ. Με τη δημιουργία αυτών των επαφών θα αξιοποιηθεί η προϋπάρχουσα γνώση όλων των φορέων, θα συγκεντρωθούν στοιχεία για άτομα από ευπαθείς ομάδες που ήδη εξυπηρετούνται από κάποιες δομές, θα συνδεθούν φορείς μεταξύ τους και θα συντονίσουν τις ενέργειές τους προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης όλων όσων έχουν ανάγκη μέσα από την εξειδικευμένη εμπειρία της κάθε δομής. § Θα επιχειρήσουν μια επικοινωνία με την ευρύτερη κοινωνία μέσω φορέων όπως είναι τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί με σκοπό την πλατιά γνωστοποίηση της εφαρμογής του προγράμματος. § Θα προκαλέσουν μέσα από ενημερωτικές ημερίδες το ενδιαφέρον εργοδοτών και επιχειρηματιών για το άνοιγμα της αγοράς εργασίας προς άτομα που για κάποιο λόγο απειλούνται να αποκλειστούν από την απασχόληση. § Θα προσπαθήσουν με τη χρήση των μέσων ενημέρωσης και ομιλίες να ευαισθητοποιήσουν τον Εδεσσαίο δημότη απέναντι σε κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι η κακοποίηση γυναικών, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η ανεργία, η μονογονεϊκή οικογένεια, και απέναντι στο διαφορετικό (ΑμΕΑ, χρήστες ουσιών, αλλοδαποί) και την αποδοχή του. § Θα οργανώσουν ένα πρόγραμμα εξειδικευμένης αντιμετώπισης των αναγκών κάθε ενδιαφερομένου για εργασία και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή μέσα από διερεύνηση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων του, ψυχολογική υποστήριξη και εμψύχωση, πληροφόρηση για την τρέχουσα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, παραπομπή του στις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες, όπου απαιτείται, σχεδιασμό της αυτόνομης δράσης του για αναζήτηση εργασίας. 

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι στόχοι του προγράμματος είναι: 

§ η καταγραφή, ταξινόμηση και αντιμετώπιση των υποκειμενικών κοινωνικών αναγκών των ενδιαφερομένων, § η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης των εξυπηρετουμένων κατά την πορεία τους προς την αγορά εργασίας, § η προώθηση των ατόμων στην απασχόληση στον γεωγραφικό χώρο του Νομού Πέλλας. Οι ομάδες που μπορούν να επωφεληθούν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: § άτομα με αναπηρίες και νοητική υστέρηση, § μονογονεϊκές οικογένειες, § γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας, § οικογένειες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε μέλη τους και για τον λόγο αυτό αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ένταξης ή παραμονής στην αγορά εργασίας, § μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45 ετών, § αλλοδαποί-νόμιμοι μετανάστες στη χώρα μας, § πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το 25% του Δήμου Έδεσσας που αριθμεί περίπου 25000 κατοίκους είναι άνεργοι. Η αναζήτηση και η εύρεση εργασίας είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία ιδιαίτερα για άτομα που πέρα από προσωπικές και οικογενειακές δυσκολίες βιώνουν τον κοινωνικό στιγματισμό που επισύρουν τα προβλήματά τους. Οι υπεύθυνοι υλοποίησης και οι εργαζόμενοι του προγράμματος καλούν σε συνεργασία τόσο τους φορείς κοινωνικής πολιτικής της τοπικής κοινωνίας όσο και τους πολίτες. Ο προβληματισμός όλων μας πάνω στο θέμα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, το άνοιγμα του μυαλού μας προς την διαφορετικότητα, η θέλησή μας να σπάσουμε τον τοίχο της σιωπής για προβλήματα που ζούμε στα σπίτια μας και τη γειτονιά μας είναι πολύτιμη βοήθεια για το έργο της κοινωνικής πρόνοιας αλλά και για τον καθένα μας προσωπικά. Γιατί όλοι είμαστε μέλη ενός οργανισμού, του Δήμου όπου μένουμε.  Η ομάδα εργασίας του προγράμματος "Κοινωνική Υποστήριξη και Αποκατάσταση τώρα" αποτελείται από την Πατέλκου Χρύσα (γραμματεία), την Κονδυλάκη Αικατερίνη (κοινωνιολόγο) και την Κιζιρίδου Εύχαρη (ψυχολόγο). 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους όλες τις καθημερινές ημέρες και ώρες 08.30-15.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Επιχείρησης, στην Καπετάν Γαρέφη-Περδίκα 1, στο Βαρόσι. Τηλέφωνο: 2381023101.

Το ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζει το πρόγραμμα αποτελείται από δύο κοινωνικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγο και ψυχολόγο, και μια διοικητική υπάλληλο. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (25%).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΕΚΕ / Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Δράσεις - Δομές - Λειτουργίες

www.edessacity.gr