Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας"

Βοήθεια στο Σπίτι
Παροχή υπηρεσιών σε άτομα 3ης ηλικίας
πρόγραμμα για ηλικιωμένους

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Την οργανωμένη παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης αλλά και την οργάνωση υπηρεσιών στο σπίτι για άτομα 3ης ηλικίας Παρέχεται Κοινωνική υπηρεσία με κοινωνική λειτουργό, νοσηλευτική υπηρεσία με νοσηλεύτρια και οικιακή βοήθεια με οικογενειακή βοηθό

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας - ΚΑΠΗ Δήμου Εδεσσας

ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Το πρόγραμμα υλοποιείται και μέχρι στιγμής πάνω απο 85 ηλικιωμένοι απο την Εδεσσα χρησιμοποιούν τις προαναφερόμενες υπηρεσίες

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες στους ηλικιωμένους ώστε :
  • Να παραμένουν στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον
  • Να διατηρείται η οικογενειακή συνοχή
  • Να αποφεύγεται η φροντίδα τους απο κάποιο ίδρυμα
  • Να βελτιώνονται και να εξασφαλίζονται οι όροι διαβίωσης τους

Ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται :

  • έρευνα σε τοπικό επίπεδο αναγκών ηλικιωμένων
  • καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης
  • ενίσχυση ιδέας του εθελοντισμού

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

12.000.000 Δρχ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΕΚΕ / Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δράσεις - Δομές - Λειτουργίες
Κινητή Μονάδα Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων 23810 27990 Φροντίδα ατόμων 3ης Ηλικίας

www.edessacity.gr