..nature..

LIFE - ΦΥΣΗ ..life..
Υγρότοπος Αγρα-Βρυττών-Νησίου
   

’νθρωπος και Φύση σε Αρμονία

 Δράσεις

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος είναι:

’ξονας Α: Προκαταρκτικές ενέργειες, επεξεργασία των διαχειριστικών σχεδίων

Δράση Α1: Προετοιμασία και έγκριση Συμφωνητικού Διαχείρισης του υγροτόπου και δημιουργία Επιτροπής Διαχείρισης υγροτόπου

Δράση Α2: Εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης υγροτόπου.

Δράση Α3: Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης της βόσκησης στα υγρά λιβάδια

’ξονας Β Αγορά /μίσθωση γαιών Peurchase / Lease of Land (Category B)

Δεν προβλέπονται δράσεις από το πρόγραμμα σε αυτήν την κατηγορία.

’ξονας Γ: Μη Επαναλαμβανόμενη διαχείριση βιοτόπων

Δράση Γ1: Φύτευση παρόχθιων δέντρων

Δράση Γ2: Εγκατάσταση δύο (2) παρατηρητηρίων άγριας ζωής και επέκταση των υφιστάμενων μονοπατιών

Δράση Γ3: Βελτίωση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας των ειδών προτεραιότητας

’ξονας Δ: Eπαναλαμβανόμενη διαχείριση βιοτόπων

Δράση Δ1: Διαχείριση υγρών λιβαδιών για τον έλεγχο της βόσκησης

Δράση Δ2: Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής

Δράση Δ3: Διαχείριση καλαμώνων, υδάτινων ενδιαιτημάτων και αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής των ψαριών

Δράση Δ4: Υλοποίηση σχεδίου παρακολούθησης του υγροτόπου

’ξονας Ε: Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού και διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

Δράση Ε1: Λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης

Δράση Ε2: Βελτίωση των υποδομών του Κέντρου Ενημέρωσης με τη δημιουργία νέας αίθουσας

Δράση Ε3: Δημιουργία υλικού ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος

Δράση Ε4: Δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την προστατευόμενη περιοχή

Δράση Ε5: Διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων και ενός διεθνούς συνεδρίου

’ξονας ΣΤ:Γενική διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος

Δράση ΣΤ1: Συντονισμός και διαχείριση του προγράμματος

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος εστιάζονται παρακάτω:

• Εγκατάσταση και λειτουργία επιτροπής διαχείρισης του υγροτόπου με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων

• Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ενδιαιτημάτων των υγρών λιβαδιών, μέσω της εφαρμογής του προγράμματος ελεγχόμενης βόσκησης.

• Βελτίωση των συνθηκών ενδιαιτήματος των ειδών προτεραιότητας και ενίσχυση της περιβαλλοντικής ετερογένειας προς όφελος της βιοποικιλότητας του υγροτόπου, με την αύξηση των ανοιχτών υδάτινων επιφανειών μέσω της εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των καλαμώνων.

• Διατήρηση ή αύξηση των πληθυσμών των προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας.

• Μείωση της ενόχλησης των προστατευόμενων ειδών και αποφυγή της άμεσης θανάτωσης τους.

• Αυξημένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και συμμετοχή του στις διαδικασίες διαχείρισης.

 

Δράσεις του Προγράμματος LIFE-ΦΥΣΗ
[ Έντυπο Υγροτόπου - el - A
[ Έντυπο Υγροτόπου - el - B
[ Έντυπο Υγροτόπου - en - A ]
[ Έντυπο Υγροτόπου - en - B ]
 

Σχέδια :Παναγιώτης Γκιώκας

Στην είσοδο της περιοχής, κοντά στη διασταύρωση της Ε.Ο. Έδεσσας - Φλώρινας, με την επαρχιακή οδό προς Κερασιά, βρίσκεται το Κέντρο Ενημέρωσης του υγροτόπου. Με αφετηρία το σημείο αυτό και αφού λάβει την κατάλληλη ενημέρωση καθώς και πληροφοριακό υλικό, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην περιοχή, με το αυτοκίνητό του, ακολουθώντας την περιμετρική διαδρομή της λίμνης, ή πεζός, χρησιμοποιώντας το δίκτυο δρόμων και μονοπατιών. Στο σχέδιο, με γκρίζο χρώμα απεικονίζεται το οδικό δίκτυο, ενώ με πορτοκαλί οι διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο περιηγητής για να γνωρίσει και να βιώσει το φυσικό πλούτο του υγροτόπου.

Η αλιεία, ιδιαίτερα αυτή της καραβίδας, έφερνε παλιότερα αξιόλογο εισόδημα στους κατοίκους της περιοχής, σήμερα όμως η υπερβολική ανάπτυξη του καλαμιού και ο ευτροφισμός έχουν περιορίσει την αλιευτική παραγωγή. Μια από τις παραδοσιακές δραστηριότητες που συνδέεται με τη λίμνη, είναι η κτηνοτροφία. Γελάδια, άλογα και πρόβατα, βόσκουν στις λιβαδικές εκτάσεις μέσα και γύρω από τον υγρότοπο. Τα τελευταία χρόνια κύρια γεωργική δραστηριότητα αποτελεί η καλλιέργεια της κερασιάς. Οι ποσότητες λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που τη συνοδεύουν αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες του προβλήματος ευτροφισμού του υγροτόπου.

Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός ’γρα, αποτελεί σήμερα τον πιο καθοριστικό για τη φυσιογνωμία του υγροτόπου παράγοντα, αφού ελέγχει άμεσα τη στάθμη, αλλά και την ποσότητα του νερού που βγαίνει από τον υγρότοπο ενώ το προσωπικό του καθαρίζει περιοδικά τα κανάλια από την υδρόβια βλάστηση.

Αξιόλογα μνημεία που μπορεί να θαυμάσει ο επισκέπτης της περιοχής, αποτελούν οι εκκλησίες Αγίου Γεωργίου Βρυττών και Παναγίας της Μεσονησιώτισσας. Και οι δύο περιβάλλονται από θαυμάσια αλσύλλια όπου φιλοξενούνται τοπικές γιορτές. Η σιδηροδρομική γραμμή που διασχίζει τον υγρότοπο προσφέρει μοναδική εικόνα στον επισκέπτη. Ο φυσιολατρικός τουρισμός και η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελούν πρόσφατες, αλλά ανερχόμενες δραστηριότητες στην περιοχή, επιτρέποντας την αισιοδοξία για την αναζωογόνηση της αρμονικής συμβίωσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

 

[ Ο Υγρότοπος ]

[ Πουλιά και Ζώα ]

[ Αξιοθέατα της Περιοχής ]

 

   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE- ΦΥΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΑΓΡΑ-ΒΡΥΤΤΩΝ-ΝΗΣΙΟΥ
LIFE  (C) 2005  .

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

 

Πρόγραμμα LIFE NATURA 2000
O Υγρότοπος Τα Προβλήματα
Η Φύση Ο ’νθρωπος
Η Συνύπαρξη Δράσεις

[Έδεσσα] [Τι θα δείτε] [Ιστορία] [Φιλοξενία] [ Χειμερινές Αποδράσεις] [Φυσική Ομορφιά]
 [Οδηγός Χάρτης πόλης] [Διασκέδαση] [Δραστηριότητες] [Παραδοσιακή Κουζίνα]
 [Παραδοσιακές Εκδηλώσεις] [Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης]

Ορεινή Πέλλα γνωρίστε την και περιηγηθείτε.

www.edessacity.gr

Copyright © 1997-2005 Creative ΔΕΚΕ\EDP-M.I.S. All rights reserved.