δεκε

δ.η.κ.ε.δ.ε. δεκε
Διοίκηση της Επιχείρησης
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Έδεσσας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
       Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Εδεσσας διοικείται από ένα εντεκαμελές διοικητικό συμβούλιο του οποίου ηγείται ο πρόεδρός του. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται κάθε 4 χρόνια από το δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας και σε αυτό συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεκτά μέλη της τοπικής κοινωνίας & 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων. 
       Επίσης διοικείται από έναν διευθυντή και υπεύθυνους κατά τομέα δράσεων.
       
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νατάσα Ιατρίδου - Δημ.Σύμβουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιάννης Μπογδάνης - Δημ.Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
Σοφία Κάρτα - Μέλος
Παντελής Λαζάρου - Μέλος
Ειρήνη Παπαιωακείμ-Αργυρού - Μέλος
Ιωάννης Παπαλαζάρου - Μέλος
Εφη Ταμβίσκου - Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος
Μίλτος Χαλκόπουλος - Μέλος
Δημήτρης Κουρσαράκος - Μέλος
Ιορδάνης Χατζηαντωνιάδης - Μέλος
Ευάγγελος Κυριακού - Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τακατζόγλου Κων/νος - Οικονομολόγος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

[ 1985 ] ... [1998-2002] [2002-2004] [2004-2006] [2006-2010] [2011-2013]

[ Profile Επιχείρησης ]