δεκε

δ.η.κ.ε.δ.ε. δεκε
Διοίκηση της Επιχείρησης
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Έδεσσας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
       Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Εδεσσας διοικείται από ένα εντεκαμελές διοικητικό συμβούλιο του οποίου ηγείται ο/η πρόεδρός του. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται κάθε 4-5 χρόνια από το δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας (ακολουθεί την περίοδο ορισμού του) και σε αυτό συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεκτά μέλη της τοπικής κοινωνίας & 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων μετά από εκλογή μεταξύ των εργαζομένων. 
       Νόμιμος Εκπρόσωπος είναι ο/η εκάστοτε πρόεδρος και διοικείται από έναν διευθυντή, τους προϊσταμένους τμημάτων και ακολούθως από υπεύθυνους κατά τομέα δράσεων.
       
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Ρουμελιώτης - Δημ.Σύμβουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Σίπκας - Δημ.Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
Σοφία Κάρτα - Μέλος
Εφη Πετρίδου - Μέλος
Ειρήνη Παπαιωακείμ-Αργυρού - Μέλος
Νικόλαος Καραμανάβης - Μέλος
Χρήστος Τσότσης - Μέλος
Μίλτος Χαλκόπουλος - Μέλος
Δημήτρης Κουρσαράκος - Μέλος
Δημήτρης Στουγιαννάκης - Μέλος
Ευάγγελος Κυριακού - Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τακατζόγλου Κων/νος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

[ 1985 ] ... [1998-2002] [2002-2004] [2004-2006] [2006-2010]

[ Profile Επιχείρησης ]