δεκε

δ.ε.κ.ε. δεκε
Διοίκηση της Επιχείρησης
Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Έδεσσας"
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
       Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Εδεσσας διοικείται από ένα εντεκαμελές διοικητικό συμβούλιο του οποίου ηγείται ο/η πρόεδρός του. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται κάθε 4-5 χρόνια από το δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας (ακολουθεί την περίοδο ορισμού του) και σε αυτό συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεκτά μέλη της τοπικής κοινωνίας & 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων μετά από εκλογή μεταξύ των εργαζομένων. 
       Νόμιμος Εκπρόσωπος είναι ο/η εκάστοτε πρόεδρος και διοικείται από έναν διευθυντή, τους προϊσταμένους τμημάτων και ακολούθως από υπεύθυνους κατά τομέα δράσεων.
       
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δίου Τάσος - Δημ.Σύμβουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τάκης Γιάννου - Δημ.Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
Εφη Δανέζη - Μέλος
 Γιώργος Σίπκας - Δημ.Σύμβουλος
Αργυρώ Ιακωβάκη - Μέλος
Βασίλειος Παπάς - Πρόεδρος ΦΣΜΑ
Αθανάσιος Δήμτσης - Οικονομολόγος
Πιτσαλίδου Ελένη - Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Εδεσσας
Παύλου Κωσταντίνος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τακατζόγλου Κων/νος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

[ 1985 ] ... [1998-2002] [2002-2004] [2004-2006]

[ Profile Επιχείρησης ]