δεκε

ΔΕΚΕ δεκε
Διοίκηση της Επιχείρησης
Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Έδεσσας"
Διοικητικό Συμβούλιο
       Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Εδεσσας διοικείται από ένα εντεκαμελές διοικητικό συμβούλιο του οποίου ηγείται ο/η πρόεδρός του. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται κάθε 4 χρόνια από το δημοτικό συμβούλιο Έδεσσας (ακολουθεί την περίοδο ορισμού του) και σε αυτό συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεκτά μέλη της τοπικής κοινωνίας & 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων μετά από εκλογή μεταξύ των εργαζομένων. 
       Νόμιμος Εκπρόσωπος είναι ο/η εκάστοτε πρόεδρος και διοικείται από έναν διευθυντή, τους προϊσταμένους τμημάτων και ακολούθως από υπεύθυνους κατά τομέα δράσεων.
       
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μητρίας Χρήστος (Τάκος) - Δημ.Σύμβουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσαπκίνης Αναστάσιος - Δημ.Σύμβουλος (Αντιδήμαρχος)
ΜΕΛΗ
Γεώργιος Μίντσης - Καθηγητής Α.Π.Θ.
 Γεώργιος Γώγος - Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτριος Φαρμούζης - Δημοτικός Σύμβουλος
Βασίλειος Παπάς - Πρόεδρος ΦΣΜΑ
Αθανάσιος Δήμτσης - Οικονομολόγος
Γεώργιος Καρανίκας - Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Εδεσσας
Πέτρος Μίγκας - Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τακατζόγλου Κων/νος
[ Profile Επιχείρησης ]