δεκε

Ευρ.Προγράμματα δεκε
Τμήμα EU Projects
Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Δράσεων
Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Έδεσσας"
Τμήμα Ευρ.Προγραμμάτων
       Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συστάθηκε με εσωτερικούς συνεργάτες και οργανώθηκε πρώτη φορά το 1998.  Σκοπός του η οργάνωση και στήριξη σε οικονομικό και λογιστικό επίπεδο των δράσεων υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων της επιχείρησης με βάση τις νέες τεχνολογίες. Το τμήμα διαθέτει συστήματα δικτύων - ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού. Διαθέτει πλήρη βάση δεδομένων για τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί.
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  προτάσεις προγραμμάτων υλοποίηση προγραμμάτων σε εξέλιξη

οικονομικές αναφορές

περιοδικές αναφορές

Το Τμήμα συνεργάζεται με την διοίκηση της επιχείρησης και τα υπόλοιπα τμήματα .για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω
Υπεύθυνος Τμήματος  : Κίκου Κατερίνα - Διοίκηση Επιχειρήσεων
Στο τμήμα εργάζονται : Χρύσα Πατέλκου