δεκε

Οικονομική Διεύθυνση δεκε
Τμήμα Οικονομικό
Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Δράσεων
Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Έδεσσας"
Τμήμα Οικονομικό
       Το Οικονομικό Τμήμα με εσωτερικούς συνεργάτες οργανώθηκε πρώτη φορά το 1994.  Σκοπός του η οργάνωση και στήριξη σε οικονομικό και λογιστικό επίπεδο των δράσεων της επιχείρησης με βάση τις νέες τεχνολογίες. Το τμήμα έχει αναπτύξει συστήματα δικτύων - ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού - εκπαίδευση χρηστών. Διαθέτει πλήρες οργανωμένο τμήμα λογιστικής υποστήριξης σύμφωνα με το ΚΒΣ που βασίζεται στα οικονομικά πρότυπα ανώνυμης εταιρίας. Το οικονομικό τμήμα απασχολεί και ένα εξωτερικό συνεργάτη.   
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  Μισθοδοσία

Διοίκηση Προσωπικού

Λογιστική

Οικονομικές Αναφορές

Το Τμήμα συνεργάζεται με την διοίκηση της επιχείρησης και τα υπόλοιπα τμήματα .για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω
Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος  : Σαρηγκιόλης Θεόδωρος - Οικονομολόγος
Στο τμήμα εργάζονται : Μαρία Σημάδη, Παρασκευή Βούτση