δεκε

Τουρισμός δεκε
Τμήμα Τουρισμού
Δίκτυο Πληροφόρησης - Εκπαίδευση - Ανάπτυξη Συνεργασιών - Νέες Τεχνολογίες
Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Έδεσσας"
Τμήμα Τουρισμού
       Το Τμήμα EDP-MIS οργανώνεται απο τα μέσα του 1997. Σκοπός του η οργάνωση και μελέτη του τουριστικού φαινομένου στην Εδεσσα και την ευρύτερη περιοχή με βάση τις νέες τεχνολογίες. Το τμήμα έχει αναπτύξει συστήματα δικτύων - εκπαιδευτικό δίκτυο - ανάπτυξη λογισμικού - έρευνα & εφαρμογή λογισμικού - εκπαίδευση χρηστών - έρευνα & ανάπτυξη νέων τεχνολογιών - δικτύωση με επιχειρηματίες και προβολή και προώθηση των όλων δράσεων στην κατεύθυνση της τουριστικής εκμετάλλευσης.  
       Απο το 1997 λειτουργεί συνεχώς 365 μέρες το χρόνο Τουριστικό γραφείο Πληροφοριών για εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Επίσης απο το 1998 συντηρεί τις βάσεις δεδομένων πληροφοριών και διαθέτει πληροφορίες και από το διαδίκτυο (www.edessacity.gr). Εχει προβλεφθεί η ανάπτυξη 12 INFOKIOSK στην περιοχή της Έδεσσας και της Ορεινής Πέλλας, ανάπτυξη CD-ROM τουριστικού περιεχομένου, ανάπτυξη μικρού τουριστικού οδηγού, χαρτών, εντύπων, ενημερωτικών και περιοδικών εντύπων ευαισθητοποίησης.  
       Το 2003 με πρωτοβουλία του τμήματος αναπτύσσεται το δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων πολιτιστικών φορέων Ν.Πέλλας το STEPFOR+.
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πρωτογενής Έρευνα Πληροφοριών

Καταγραφή Δεδομένων 

Ενημέρωση δικτυακής παρουσίας

Έρευνα Οργ.Τουρ.Πληροφορίας

Προτύπων

Παρουσιάσεις για την Εδεσσα

Interactive Παρουσιάσεις

Interactive Kiosk Παρουσιάσεις

Παρουσία στο Διαδίκτυο

Εκπαιδευτικό Δίκτυο

Βάση Δεδομένων Τουρ.Πληροφοριών

Διάχυση Νέων Τεχνολογιών

 

Ενιαία Πρότυπα

Τουριστικές Παρουσιάσεις

Η Έδεσσα στο INTERNET

Η Έδεσσα σε CD-ROM

Η Εδεσσα σε τουριστικές Εκθέσεις

INFOKIOSKS στην Έδεσσα

Έκδοση Βιβλίων

Έκδοση Εντύπων

Προβολή - Δημοσιότητα

Δικτύωση

Το Τμήμα συνεργάζεται με την διοίκηση της επιχείρησης και τα υπόλοιπα τμήματα .για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω
Υπεύθυνος Τουρισμού : Κυριακού Ευάγγελος ΜΒΑ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων - Οικονομολόγος
Στο τμήμα εργάζονται : Κατερίνα Δέλλιου, Δημήτρης Δουρβάνης, Μαρία Ιωάννου