δεκε

EDP - MIS δεκε
Τμήμα Μηχανοργάνωσης
EDP - Νέες Τεχνολογίες - Πληροφοριακή Δομή - Εκπαίδευση - Ανάπτυξη MIS
Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Εδεσσας"
Τμήμα EDP-MIS
       Το Τμήμα EDP-MIS οργανώνεται απο τα τέλη του 1996. Σκοπός του η οργάνωση της πληροφοριακής δομής της επιχείρησης με βάση τις νέες τεχνολογίες. Το τμήμα έχει αναπτύξει συστήματα δικτύων - εκπαιδευτικό δίκτυο - ανάπτυξη λογισμικού - έρευνα & εφαρμογή λογισμικού - εκπαίδευση χρηστών - έρευνα & ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.  
       Απο το 1998 έχει αναλάβει την ανάπτυξη της παρουσίας της Εδεσσας στο διαδίκτυο. Ενώ για το 2000 προβλέπεται ανάπτυξη INFOKIOSK στην περιοχή της Εδεσσας και της Ορεινής Πέλλας, ανάπτυξη CD-ROM τουριστικού περιεχομένου, αναπτυξη μικρού τουριστικού οδηγού, χαρτών, εντύπων κά  Ταυτόχρονα λειτουργεί και ως τμήμα επίλυσης προβλημάτων σε σχέση με τους χρήστες και τα πληροφοριακά συστήματα.
       Το τμήμα σχεδιάζει την παροχή πληροφοριών στους πολίτες της Εδεσσας και της ευρύτερης περιοχής με ενοποίηση των τεχνολογιών μέσα στην τριετία 2000-2003. Επίσης σχεδιάζεται η μετάβαση στην EURO εποχή και την εκπαίδευση των χρηστών σε περιβάλλον διαδικτύου
EDP - MIS
ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ερευνα Λογισμικού Λογιστικής

Ερευνα Λογισμικού Διαχείρισης

Ερευνα Λογισμικού Παρουσιάσεων

Ερευνα Ανάπτυξης Δικτύων

Ερευνα δικτυακής παρουσίας

Εκπαιδευτικό Δίκτυο

Ερευνα Λογισμικού Εμπ.Διαχείρισης

Ερευνα Οργ.Τουρ.Πληροφορίας

Λογισμικό EDP-MIS

Λογισμικό Μισθοδοσίας

Προτύπων

Παρουσιάσεις για την Εδεσσα

Interactive Παρουσιάσεις

Interactive Kiosk Παρουσιάσεις

Πολυμορφικό Δίκτυο

Παρουσία στο Διαδίκτυο

Εκπαιδευτικό Δίκτυο

Βάση Δεδομένων Τουρ.Πληροφοριών

Βάση Δεδομένων Πολ.Πληροφοριών

Βάση Δεδομένων Πληροφοριών για υπηρεσίες στους πολίτες της Εδεσσας

Διάχυση Νέων Τεχνολογιών

 

Λογισμικό Μισθοδοσίας

Λογισμικό Εκτυπώσεων Μισθοδοσίας

Ενιαία Πρότυπα

Λογισμικό παρακολούθησης Προγρ.Κατάρτισης

Τουριστικές Παρουσιάσεις

Η Εδεσσα στο INTERNET

Εκπαιδευτικό Δίκτυο Η/Υ

Η Εδεσσα σε CD-ROM

INFOKIOSKS στην Εδεσσα

Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

Το Τμήμα συνεργάζεται με την διοίκηση της επιχείρησης και τα υπόλοιπα τμήματα .για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω
Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης : Κυριακού Ευάγγελος Οικονομολόγος - Αναλυτής Συστημάτων